March 8, 2015

Dharam Singh Nihang Singh at BMZ (Cabinet Level ministry) Germany

On February 24 2015, BMZ posted on its official Facebook and Google Plus Page,  about discussion with Dharam Singh Nihang Singh on world peace. Following picture and text is taken from their official pages:

Facebook Link - https://www.facebook.com/BMZ.Bund/posts/835890306471434
Google Plus Link - https://plus.google.com/+BMZ/posts/c8f9fY4HkCB

Punjabi text:
ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ।


"ਧਰਮ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ - ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ" ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ (ਬੀ.ਐਮ.ਜ਼ੈਡ) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ  'ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ' ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ੮੦ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਪੂਰਣ ਹੈ । ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰ, ਜੀਵਨਜਾਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ । ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ ? ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ । ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

English Text:
Enlighten scholar of Sikh religion in the BMZ

Religion matters! Religious representatives in the dialogue. The BMZ is the new lecture series in which representatives of various world religions invites to discuss the potential of religion to sustainable development and peace. This time Dharam Singh was Nihang Singh, one of the highest scholars of the Sikh religion. The Sikh religion is a monotheistic religion in the 15th century. She has today some 23 million followers, making it the fifth largest world religion.
Religion is very important for over 80 percent of the people in our partner countries. Religion influenced the view of the world, the lifestyle and the dedication of many people. It is a strong political and social creativity. How do we in the development policy thus? How can we better include the potential of religion to sustainable development and peace? This issue is discussed in the dialogue series.


More at 
 www.bmz.de/…/was…/themen/religion-und-entwicklung/index.htmlGerman Text:
Hoher Gelehrter der Sikh-Religion im BMZ

Religion matters! Religionsvertreter im Dialog. So heißt die neue Gesprächsreihe, in deren Rahmen das BMZ Repräsentanten verschiedener Weltreligionen einlädt, um über das Potential von Religion für nachhaltige Entwicklung und Frieden zu diskutieren. Dieses Mal zu Gast war Dharam Singh Nihang Singh, einer der höchsten Gelehrten der Sikh Religion. Die Sikh-Religion ist eine im 15. Jahrhundert entstandene monotheistische Religion. Sie hat heute rund 23 Millionen Anhänger und ist damit die fünftgrößte Weltreligion.
Für über 80 Prozent der Menschen in unseren Partnerländer ist Religion sehr wichtig. Religion beeinflusst die Weltsicht, den Lebensstil und das Engagement vieler Menschen. Sie ist eine starke politische und gesellschaftliche Gestaltungskraft. Wie gehen wir in der Entwicklungspolitik damit um? Wie können wir das Potential von Religion für nachhaltige Entwicklung und Frieden besser einbeziehen? Diese Fragen diskutiert die Dialogreihe.
Mehr unter www.bmz.de/…/was…/themen/religion-und-entwicklung/index.html


About BMZ (Source Wikipedia):
BMZ, The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (German: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung),  a cabinet-level ministry of the Federal Republic of Germany. Its main office is at the former German Chancellery in Bonn with a second major office at the Europahaus in Berlin.

Founded in 1961, the Ministry works to encourage economic development within Germany and in other countries through international cooperation and partnerships. It cooperates with international organizations involved in development including the International Monetary Fund, World Bank, and the United Nations.


 

January 24, 2015

Dhanasri Bani Bhagtaan Kee Tirlochanਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸਿ ਕਾਇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ ॥
ਦੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਥਾਰੋ ਕਰਮੁ ਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸੰਕਰਾ ਮਸਤਕਿ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸਰੀ ਇਸਨਾਨ ਰੇ ॥
ਕੁਲ ਜਨ ਮਧੇ ਮਿਲ੍ਯ੍ਯਿੋ ਸਾਰਗ ਪਾਨ ਰੇ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਕਲੰਕੁ ਮਫੀਟਸਿ ਰੀ ॥੧॥
ਬਿਸ੍ਵ ਕਾ ਦੀਪਕੁ ਸ੍ਵਾਮੀ
 ਤਾ ਚੇ ਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਇ ਗਰੁੜ ਤਾ ਚੇ ਬਾਧਵਾ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਅਰੁਣ ਪਿੰਗੁਲਾ ਰੀ ॥੨॥
ਅਨਿਕ ਪਾਤਿਕ ਹਰਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਨਾਥੁ ਰੀ
 ਤੀਰਥਿ ਤੀਰਥਿ ਭ੍ਰਮਤਾ ਲਹੈ ਨ ਪਾਰੁ ਰੀ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਕਪਾਲੁ ਮਫੀਟਸਿ ਰੀ ॥੩॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਸੀਅ ਧੇਨ ਲਛਿਮੀ
 ਕਲਪਤਰ ਸਿਖਰਿ ਸੁਨਾਗਰ ਨਦੀ ਚੇ ਨਾਥੰ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਖਾਰੁ ਮਫੀਟਸਿ ਰੀ ॥੪॥
ਦਾਧੀਲੇ ਲੰਕਾ ਗੜੁ ਉਪਾੜੀਲੇ ਰਾਵਣ ਬਣੁ
 ਸਲਿ ਬਿਸਲਿ ਆਣਿ ਤੋਖੀਲੇ ਹਰੀ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਕਛਉਟੀ ਮਫੀਟਸਿ ਰੀ ॥੫॥
ਪੂਰਬਲੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮੁ ਨ ਮਿਟੈ ਰੀ
 ਘਰ ਗੇਹਣਿ ਤਾ ਚੇ ਮੋਹਿ ਜਾਪੀਅਲੇ ਰਾਮ ਚੇ ਨਾਮੰ ॥
ਬਦਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਜੀ ॥੬॥੧॥
ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ) - ੬੯੫


ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Audio Files
VBR MP3

naaraain_nindasi_kaayi_bhoolee 29.2 MBDhanasri Bani Bhagtaan Kee Dhanaa

ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ
ਧੰਨਾ ॥
ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥
ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਾਲਿ ਸੀਧਾ ਮਾਗਉ ਘੀਉ ॥ ਹਮਰਾ ਖੁਸੀ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੀਉ ॥
ਪਨ੍ਹ੍ਹੀਆ ਛਾਦਨੁ ਨੀਕਾ ॥ ਅਨਾਜੁ ਮਗਉ ਸਤ ਸੀ ਕਾ ॥੧॥
ਗਊ ਭੈਸ ਮਗਉ ਲਾਵੇਰੀ ॥ ਇਕ ਤਾਜਨਿ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ ॥
ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨਿ ਚੰਗੀ ॥ ਜਨੁ ਧੰਨਾ ਲੇਵੈ ਮੰਗੀ ॥੨॥੪॥
ਧਨਾਸਰੀ (ਭ. ਧੰਨਾ) - ੬੯੫ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ ।

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio Files
VBR MP3

gopaal_tayraa_aartaa.mp3 53.1 MB

January 23, 2015

Aasaa Bani Bhagat Dhanai Jee Kee


ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਕੀ
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥
ਲਾਲਚ ਬਿਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨਿ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਬਿਖੁ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬਉਰੇ ਚਾਰ ਬਿਚਾਰ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥
ਗੁਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਢੀ ਅਨ ਭਾਂਤੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰਿ ਤਾਨਿਆ ॥੧॥
ਜੁਗਤਿ ਜਾਨਿ ਨਹੀ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਧ ਪਰੇ ॥
ਬਿਖੁ ਫਲ ਸੰਚਿ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ॥੨॥
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥੩॥
ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ਸਮਾਨੀ ਜਾ ਕੈ ਅਛਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥
ਧੰਨੈ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਧਰਣੀਧਰੁ ਮਿਲਿ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ ॥੪॥੧॥
ਆਸਾ (ਭ. ਧੰਨਾ) - ੪੮੭

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Audio Files

VBR MP3 56.6 MB 
Columbia Peaks 649.5 KB
Ogg Vorbis 25.8 MB
PNG 8.2 KB
Spectrogram 284.1 KB

January 19, 2015

Raagu Gaourhee Poorbee Baavan Akhree Kabeer Jeeou Kee


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ
ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥
ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) - ੩੪੦ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


01_01_baavan_achhar_lok_tarai. 63.1 MB

02_10_ghaghaa_ghati_ghati_nims 52.4 MB

03_15_jhajhaa_urajhi_surajhi_nahee 54.4 MB

04_20_dhadhaa_dhig_dhoodhehi_k 52.5 MB

05_25_DhaDhaa_arDhahi_uraDh_ni 55.8 MB

06_34_yaeyaa_jaou_jaanehi_taou 51.1 MB

07_42_haahaa_hot_hoayi_nahee_j 39.5 MB